Staryldyz önümleri

Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

 • derňew

  Sorag

  24 sagat nobatda, bize sorag ibermegiňizi hoş geldiňiz.

 • Sargyt

  Sargyt

  Sargydyňyzy başyndan ahyryna çenli yzarlarys.

 • Getir

  Getir

  Wagtynda we wagtynda eltip bermek we ýük konteýnerleri.

 • hyzmaty

  Hyzmat

  Islendik hil meselesi ýa-da Mesele bilen habarlaşmak.

Biz hakda

Özara ýeňiş biziň maksadymyz.Seniň bilen bilelikde.

Dingzhou Shengli Wiremesh Co., Ltd.

“Dingzhou Shengli Wiremesh Co., Ltd” 2001-nji ýylda döredildi. Biz eýýäm 20 ýyldan gowrak tejribe topladyk, demir bazary ugrukdyrmagyň dolandyryş pelsepesi boýunça, sim tor, diwar we dyrnak we ş.m. ýaly metal önümleriniň köp görnüşini üstünlikli ösdürdik. Köplenç Perfessional hünärmenler we topar tarapyndan synag edilýär.Thehli bazarlar üçin gowy hil we standart.Indi biziň işimiz Günorta-Gündogar Aziýanyň, Orta Gündogaryň, Awstraliýa, Germaniýa, Fransiýa we Polşa.ABŞ biziň täze ugrumyz.

Dowamy >>